20 במרץ 2011

New card for Teusday trio no.59

This time at Teusdat trio my sketch & new challenge
And the challenge for this sketch is: An original text. That means don't use a ready-made stamp or rub-on, but make your very own text. You can, for example, combine a few stamps to create your own interesting text (or a few rub-ons, of course), you can write it yourselves, you can combine words of single stamped letters (or stickers) - as long as you don't use a ready made text.הפעם באתגר שלוש בשלישי סקיצה שלי וגם אתגר חדש


והאתגר הנילווה לסקיצה הוא: טקסט מקורי. הכוונה היא לא להשתמש בחותמת מוכנה או בראב און מוכן, אלא להרכיב בעצמכן את הטקסט. אפשר למשל לשלב כמה חותמות לטקסט מעניין (או כמה ראב אונים, כמובן), אפשר לכתוב בעצמכם, אפשר להרכיב מילים מהחתמות של אותיות בודדות (או מדבקות של אותיות בודדות) - העיקר לא להשתמש בטקסט מוכן מראש.
We have DT call
Zehavit Shaked

אין תגובות: