7 במרץ 2011

new card for Tuesday Trio no.57

Happy Internationa Women's Day!

The challange is: Favorite Things. You need to use 3 of your favorite things, and let us know what they are. Meaning, when you upload your photo, next to your name please specify the 3 things you used.

my favorite -Lace, Flowers, Hebrew Text

יום האישה שמח לכולכן!

הפעם האתגר הנלווה בשלוש בשלישי הוא חומרים אהובים.

עליכם להשתמש ב-3 מהחומרים האהובים מעליכם במיוחד, ולציין מהם.

אין תגובות: